Thursday, May 1, 2008

Sehari Satu Kalimah (1)ٍ

بسم الله الرحمن الرحيم

Memberi: أَعْطَى
Sedang memberi: يُعْطِي
pemberian : عَطَاءً


أَعْطَى مُحَمَّدٌ عُمَرًا تُفَّاحَةًً
Muhammad telah memberi epal kepada Umar

المُدِيرُ يُعْطِي الْْهَدِيَّةَ لِلْفَائِزِ
Pengetua sedang memberi hadiah kepada pemenang

هُوَ كَثِيرُ الْعَطَاءِ
Dia banyak pemberiannya (pemurah)

No comments: