Sunday, May 4, 2008

Tips Bahasa Arab

Assalamualaikum..

Jika anda merujuk mana-mana kamus arab, anda pasti akan terjumpa suatu kalimah diikuti huruf "ج" kemudian diikuti perkataan lain ( kalimah A ج Kalimah B).

Apakah gerangannya peranan huruf ج itu??

Huruf ج itu berperanan menunjukkan jamak (جَمَعْ / kata ganda / plural) bagi perkataan yang sebelum ج itu. Contohnya (merujuk contoh di atas), jamak bagi Kalimah A adalah Kalimah B.

Sekian dulu..
Syukran dan Jakallahukhairan Kathiran.

No comments: